SINESTESIA

drink music & art


Fecha

16 Jun 2024

Hora

9:00 pm - 9:00 pm

AN UPRIGHT PIANO TO EXPERIMENT WITH – JOSEP-MARIA BALANYÀ

DOMINGO 16/05 – 21:00 h – AN UPRIGHT PIANO TO EXPERIMENT WITH – JOSEP-MARIA BALANYÀ
Performance de música contemporània improvisada.
CAT
Un piano vertical per experimentar. El pianista establirà un diàleg amb un piano vertical, popularment dit piano de paret, utilitzant diverses parts del moble com a element de percussió i ressonància. També ho farà sobre les cordes directament i, finalment, utilitzarà el teclat de forma convencional. Un llenguatge contemporani i alhora ancestral, on les notes d’alçada determinada es contraposen als sons indeterminats de la percussió.
CAST
Un piano vertical para experimentar. El pianista establecerá un diálogo con un piano vertical, popularmente llamado piano de pared, utilizando diversas partes del mueble como elemento de percusión y resonancia. También lo hará sobre las cuerdas directamente y, por último, utilizará el teclado de forma convencional. Un lenguaje contemporáneo y al mismo tiempo ancestral, donde las notas de altura determinada se contraponen a los sonidos indeterminados de la percusión.
EN
An upright piano to experiment with. The pianist will establish a dialogue with an upright piano, using various parts of the furniture as an element of percussion and resonance. He’ll also do it over the strings directly, and eventually use the keyboard conventionally. A contemporary and at the same time ancestral language, where the notes with determinate pitch will contrast with the indeterminate sounds of the percussion.
https://www.balanya.net/
https://www.youtube.com/@josep-mariabalanya1407
https://www.facebook.com/balanya.jm
T. Aprox: 50 min
Entrada: 10 €
MÁS INFORMACIÓN: